Φαγητό

4 Πλεονεκτήματα B2B Call Centers – Power Business Development

Τα τηλεφωνικά κέντρα B2B εκτελούν εργασίες που οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν δύσκολες και κουραστικές. Αυτοί οι συνεργάτες επικοινωνίας ευημερούν σε καθήκοντα όπως η παραγωγή μολύβδου, οι σχέσεις με τους πελάτες και η πιστοποίηση. Οι έγκριτες εταιρείες επικοινωνιών επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έρχονται σε επαφή με άλλες επιχειρήσεις και να συνομιλούν επιδέξια με τους επικεφαλής λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουν τη δύναμη μάρκετινγκ ή τις υπάρχουσες πωλήσεις μιας εταιρείας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Επέκταση των Επικοινωνιών. Τα διάφορα πλεονεκτήματα ενός τηλεφωνικού κέντρου B2B παρατίθενται παρακάτω.

1. Βελτιωμένη παραγωγή μολύβδου

Η παραγωγή μολύβδου είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περισσότερες εταιρείες. Οι επιχειρήσεις συχνά δεν ξέρουν πώς να χειριστούν τη δημιουργία δυνητικών πελατών. Η δυνατότητα δημιουργίας μολύβδου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ ενός αντιπροσώπου μάρκετινγκ και του δυνητικού πελάτη. Η εμπειρία ενός συνεργάτη επικοινωνίας σε αυτόν τον τομέα οδηγεί στην πρόσληψη ατόμων που διαθέτουν την κατάλληλη νοοτροπία και την εκπαίδευσή τους στην αποτελεσματική εθιμοτυπία του τηλεφώνου.

2. Κτίριο προφίλ

Ένας συνεργάτης επικοινωνίας διαβουλεύεται με τους πελάτες του με στόχο να δημιουργήσει ένα προφίλ του επιθυμητού επικεφαλής μιας εταιρείας. Μια εταιρεία επικοινωνιών μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να αναζητήσει πιθανούς δυνητικούς πελάτες και να έρθει σε επαφή μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνεργάτης επικοινωνίας μπορεί να έρθει σε επαφή με εκατοντάδες υποψήφιους πελάτες και επίσης να έχει τα προσόντα στη διαδικασία. Χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία CRM (Customer Relationship Management) για να καταγράφει τις ανάγκες και τις ανησυχίες ενός επικεφαλής σε κάθε σημείο επαφής. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην ομάδα πωλήσεων της εταιρείας για να τους δοθεί ένα πλεονέκτημα στο κλείσιμο της πώλησης.

3. Βελτιωμένες σχέσεις με τους πελάτες

Τα τηλεφωνικά κέντρα B2B βελτιώνουν τις υπάρχουσες σχέσεις με τους πελάτες επιτρέποντας συνεχή check-in και ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία. Οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με οποιονδήποτε υπάρχοντα πελάτη αναμεταδίδονται στο προσωπικό πωλήσεων της εταιρείας για άμεση διεκπεραίωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεργάτης επικοινωνίας παίζει το ρόλο του buffer για την εταιρεία.

4. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

Τα τηλεφωνικά κέντρα B2B λειτουργούν ως εισαγωγικά σημεία επαφής για κάθε πελάτη μιας εταιρείας. Αυτό βελτιώνει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών και διασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν μια θετική εικόνα της εταιρείας. Η προκύπτουσα διατήρηση πελατών σε εταιρείες που εστιάζουν στο B2B οδηγεί στην επιστροφή σημαντικών μερισμάτων.

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4";

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button