Απλή Ζωή

Είναι ο Ιούλιος χωρίς πλαστικό. Πλαστικό: Προβλήματα και λύσεις

Όλοι γνωρίζουμε τα γενικά προβλήματα με τα πλαστικά μιας χρήσης, αλλά είναι πάντα συγκλονιστικό να επανεξετάζουμε ορισμένα από τα στατιστικά στοιχεία και καλό να μοιραζόμαστε λύσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε προσωπικά και εντός των κοινοτήτων μας. Μία από τις Κατευθυντήριες Αρχές του Δικτύου Ολιστικών Μητέρων είναι να διδάσκουμε στα παιδιά μας να σέβονται και να νοιάζονται για τον φυσικό κόσμο. Ένα άλλο είναι να ζούμε πιο απλά και να καταναλώνουμε λιγότερο σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και να τονίσουμε τις μη υλικές αξίες. Το να διδάξουμε στα παιδιά μας για τα ζητήματα με το πλαστικό και πώς να μειώσουμε τη χρήση μας, καθώς και πώς να βοηθήσουμε στην αλλαγή, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των αρχών.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button